Formuláře

Slouží k získání všech potřebných údajů od občana ke konkrétnímu požadovanému úkonu a toto vede ke zkrácení doby, kterou občan stráví na úřadě při vyřizování svých záležitostí. Rovněž zde občan najde určité návody pro řešení konkrétní situace.

1_A_Žádost o povoleni k zvláštnímu užívání místních komunikaci, 19 kB
(stánky, pojízdné či přenosné prodejny a pod.)
2_A_Žádost o povoleni ke zvláštnímu uzívaní místní komunikace, 49 kB
(pro potřeby umístěni podzemního vedení v komunikaci)
3_A_Žádost o povoleni ke zvláštnímu uzívaní místní komunikace, 49 kB
(pro potřeby stavebních prací v komunikaci a umístění věcí na ni)
1_A_Žádost o kácení dřevin, 25 kB
- kácení na soukromém či pronajatém pozemku
2_ŽÁDOST o poskytnutí dotace - od 1.1.2020, 81 kB
Pravidla platná od roku 2020. Vyvěšeno dne 18. 12. 2019.
3_SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE - od 1.1.2020, 90 kB
Pravidla platná od roku 2020. Vyvěšeno dne 18. 12. 2019.
4_VYHODNOCENÍ A VYÚČTOVÁNÍ dotace - od 1.1.2020, 58 kB
Pravidla platná od roku 2020. Vyvěšeno dne 18. 12. 2019.
VYÚČTOVÁNÍ dotace poskytnuté u rozpočtu obce Větřní_příloha č_3, 16 kB
Pravidla platná od roku 2016 do 31. 12. 2019. Vyvěšeno dne 15. 12. 2015.
10 - Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby, 49 kB
10 - Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Větřní, 21 kB
Pravidla platná od roku 2016 do 31. 12. 2019. Vyvěšeno dne 15. 12. 2015.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Větřní - PROGRAM, 24 kB
Pravidla platná od roku 2016 do 31. 12. 2019. Vyvěšeno dne 15. 12. 2015.
PRAVIDLA pro poskytování dotací obcí Větřní, 26 kB
Pravidla platná od roku 2016 do 31. 12. 2019. Vyvěšeno dne 15. 12. 2015.
13 - Vnitřní směrnice č 1-2019, 31 kB
kterou se upravuje poskytování sociálních služeb
14 - Vnitřní směrnice č 2-2019, 23 kB
Metodický pokyn pro Pečovatelskou službu města Větřní
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:15 11:45-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:15 11:45-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz