Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

v roce částka komu bylo poskytnuto
2014  120 000 Kč  Větrníci, o.s.
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost spolku.
2014  120 000 Kč  ZŠ a MŠ Větřní 
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost kroužků.
2014  120 000 Kč  SK Větřní
Příspěvek na dlouhodobou práci s mládeží do 18-ti let - na činnost klubu.
2014  3 000 Kč  SDH obce Větřní 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádní akce "Betlémské světlo".
2014  32 000 Kč  Hlásenský Pavel 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání letního fotbalového turnaje.
2014  43 000 Kč  Futsalový odd. Bombarďáci
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na účast v celostátní lize ve futsale.
2014  17 000 Kč  Račáková Vladimíra 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast na ME v Portugalsku v karate.
2014  5 000 Kč  Martínková Karolína 
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast turnajů v karate kumite národní i mezinárodní úrovně.
2014  5 000 Kč  Štěpánková Jaroslava
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - účast turnajů v karate kumite národní i mezinárodní úrovně.
2014  5 000 Kč  Klabouch Karel
Jednorázový příspěvek na společenské akce sportovního či kulturního charakteru - na pořádání akce "Běh o vánočního kapra".
2014  300 000 Kč  SK Větřní
Poskytnutí účelové veřejné finanční podpory na činnost klubu
2014  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Oprava kostale ve Větřní
2014  50 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Oprava kostatela v Zátoni.
2014  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2014  15 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2014  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice 
Sponzorský příspěvek na činnost příjemnce ve prospěch jiho klientu - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2014  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
K charitativním účelům - dar bude použit na financování investičních a provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2014  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2014  5 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy vyloučené komunity.
2014  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v Jezuitském sále hotelu Růže v Českém Krumlově dne 14. listopadu 2014.
2014  20 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
2014  10 000 Kč  ICOS o.s. Český Krumlov
Příspěvek na sociální službu Osobní asistence 5000,-Kč a na sociální službu Bezplatná právní poradna 5000,-Kč.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz