Poskytnuté příspěvky z rozpočtu města

Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území města Větřní a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Město Větřní tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů, dotací a půjček a to buď formou řádných (konkrétně rozpočtovaných) podpor nebo mimořádných podpor (nerozpočtované konkrétně, ale zahrnuté globálně dle oborů činnosti v jednotlivých rozpočtových kapitolách do rozpočtu města). Z důvodu transparentnosti zde jsou uvedeny přehledy komu a v jaké výši byly jednotlivé příspěvky poskytnuty.

v roce částka komu bylo poskytnuto
2016  10 000 Kč  Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s., Č. Budějovice
Neinvestiční finanční příspěvek na provoz centra.
2016  20 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2016  10 000 Kč  Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s., Prachatice
Dotace na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s péčí o terminálně nemocné pacienty.
2016  20 000 Kč  Domov pro seniory Kaplice
Dotace na seminář pro zaměstnance v roce 2016 - zvýšení kvality poskytovaných služeb.
2016  10 000 Kč  Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Český Krumlov
Na služby a činnost - poskytování odborného sociálního poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek.
2016  20 000 Kč  KoCeRo - komunitní centrum rovnost, o.p.s., Český Krumlov
Na činnost se členy sociálně vyloučené komunity.
2016  10 000 Kč  OS ČČK Český Krumlov
Zajištění slavnostního večera oceňování bezplatných dárců krve v restauraci Konibar v Kájově dne 11. listopadu 2016.
2016  40 000 Kč  Domov důchodců Horní Planá
Dar na provozní výdaje Domova důchodců Horní Planá.
2016  10 000 Kč  ICOS o.s. Český Krumlov
Příspěvek na sociální službu Bezplatná právní poradny v ORP Český Krumlov – Větřní.
2016  40 000 Kč  Římskokatolická farnost Větřní
Oprava kostela ve Větřní.
2016  40 000 Kč  Římskokatolická farnost Zátoň
Oprava kostela v Zátoni.
2016  5 000 Kč  SH ČMS - SDH Větřní
Finanční příspěvek na prezentaci SDH obce Větřní v partnerském městě Sonnenberg
2016  75 000 Kč  Futsalový oddíl Bombarďáci Větřní
Finanční příspěvek na zajištění účasti v soutěži celostátní ligy a UEFS ve Španělsku.
2016  40 000 Kč  Český svaz včelařů
Finanční příspěvek na vyšetření včelího moru a hniloby včelího plodu, léčení a školení.
2016  5 000 Kč  p. Petr Hruška
Finanční příspěvek na zajištění akce „Technický sedmiboj – 7. ročník“.
2016  130 000 Kč  ZŠ a MŠ Větřní
Finanční příspěvek na podporu mimoškolní činnosti dětí a mládeže.
2016  135 000 Kč  Spolek Větrníci
Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
2016  15 000 Kč  Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Příspěvek na činnosti, které centrum realizuje formou sociálních služeb a aktivit volného času dětí a mládeže v regionu ORP Český Krumlov, včetně obce Větřní.
2016  120 000 Kč  SK Větřní, z.s.
Finanční příspěvek na podporu činnosti dětí a mládeže.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz