Regionální svazek obcí VLTAVA

Důvod založení a předmět činnosti

Vytváření organizačních a materiálních podmínek pro zajištění plnění povinností členských obcí plynoucích z § 14 odst. 1 písm. n), p), r), zákona o obcích.

Regionální svazek obcí byl registrován Okresním úřadem v Českém Krumlově dne 25. 5. 2000.

Základním cílem je zajistit vyvážený rozvoj území obcí venkovského mikroregionu RSOV a to zejména realizací společných projektů, řešením problémových oblastí prostřednictvím spolupráce jednotlivých členských obcí RSOV.

Činnost RSOV se řídí platnými Stanovami.

Nejvyšším orgánem je Valná hromada, kde je každá obec zastupována zpravidla starostou obce. Statutárním orgánem je pětičlenné Představenstvo RSOV.

Účelem RSOV je vytváření a další zlepšování podmínek pro zajišťování povinností členských obcí plynoucích především ze Zákona o obcích. RSOV je garantem vzájemné spolupráce a koordinace činností jednotlivých obcí zájmového území a spolupráce s orgány státní správy a dalšími institucemi, které mají kompetence či se zabývají problematikou související s úkoly obcí.

Důvodem založení RSOV byl zejména přístup ke komplexnímu řešení projektů, na nichž se obce v souladu s platnými Stanovami dohodnou.

RSOV k naplnění svého účelu a poslání:

  • Koordinuje zájmy svých členů v daných oblastech tak, aby výsledky byly pokud možno nejvýhodnější pro spádová území členských obcí.
  • Zajišťuje právní čistotu všech úkonů svých členů v souvislosti s řešením přijatých projektů.
  • Vystupuje jako právní subjekt ve vztahu k orgánům státní správy a ostatním právnickým a fyzickým osobám.
  • Hospodaří s vlastním majetkem pouze v rozsahu nezbytném k plnění úkolů stanovených orgány svazku.

Dokumenty RSOV:

Kontakty RSOV:

Sídlo: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní
IČO: 708 62 168
Telefonické spojení: 380 732 373, 380 732 225
E-mailová adresa: ou@zlatakoruna.cz

Členské obce RSOV

Orgány RSOV

Představenstvo:

Předseda: Milan Štindl, Obec Zlatá Koruna
I. místopředseda: Ing. Josef Hermann, 1. místostarosta města Český Krumlov

Členové:

Martin Toman, starosta obce Brloh
Ing. Josef Troup, starosta městyse Křemže
Jan Homolka, starosta obce Mojné

Dozorčí rada:

Předseda: Miloš Hüttner, starosta obce Nová Ves
Členové: Bohumil Šíp, starosta obce Kájov, Ing. Jiří Borský, starosta obce Chvalšiny

Administrativa a hospodaření svazku:

Irena Chmelařová a.ira@post.cz
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz